Tlakové hořáky

MULTIPAL (15-75 kW)

MULTIPAL je rýnový hořák s tlakovým podavačem. Je vyráběn pro výkony od 15 do 75 kW.

Podavač plní palivo ze zásobníku do hořáku pomocí tlakového pístu, který provádí vratný pohyb. Píst je zpevněný, chráněný odnímatelnými nerezovými ocelovými komponenty (stěrka). Pracovní část pístu je osazena ložisky. Toto zlepšuje plynulost jeho práce,zvyšuje životnost a snižuje hlučnost. MULTIPAL může spalovat palivo do 40 mm zrnitosti. Přečtěte si více

Do hořeniště je přiváděn primární a sekundární vzduch. Důležitou výhodou hořáku je pevný deflektor,na kterém se spalují zbytky hořlavých prachů a plynů. MULTIPAL se může použít nejenom do nových kotlů ale stejně tak i do kotlů již používaných. MULTIPAL je předmětem průmyslového designu polského patentového úřadu.

Druhy paliv

Neusilujeme o to být nejlevnější na trhu! Nabízíme kvalitu a jistotu do budoucnosti!

Výhody

Je osazen sekundárními vzduchovémi tryskami.

Výheň vedle základních primárních vzduchových trysek (nezbytné pro udržení plamene na hořáku) obsahuje také sekundární vzduchové trysky. Používají se po spalování pro těkavých látek a plynů vznikajících při spalování. Spalování paliva z mnoha úhlů vzduchu je efektivní, produkuje méně spalin, stejně tak omezuje množství škodlivých látek v ovzduší.

Široký rám zásobníku
Vícepalivový hořák
Polský výrobek
Záruka 24 měsíců
Design vyhrazen
MULTIPAL spaluje palivo až do 40 mm
Dostupné výkony hořáku od 15 do 75 kW