vit render
KOTLE 3/4 TŘÍDA - UHLÍ

VIT

VIT - Automatický kotel na spalování eko-hrášku (černé uhlí). Je vybaven litinovým retortovým podavačem, který umožňuje prakticky bezkouřového spalování.

Výměník tepla se skládá ze čtyř horizontálních konvekčních kanálů a topných trubek. VIT se vyrábí o výkonech 20, 25, 30, 35, 40, 50, 62, 80 kW.

Kotle do 50 kW jsou vybaveny litinovým retortovým podavačem ECO .U výkonu 62 a 80 kW je kombinovaný litinovo-ocelový hořák.
VIT v zimním provozu vytápí teplovodní topení včetně teplé užitkové vody (bojler) a v létě může ohřívat pouze užitkovou vodu (boiler).

Výhodou kotle VIT je jejich nízké vypouštění množství emisí škodlivých látek do ovzduší. Kotle tohoto typu jsou uživatelsky přívětivé. Mají čistící otvor z přední strany, zásobník násypky je  nízko položen,řídící jednotka má intuitivní ovládání. POZOR! Série kotlů VIT má keramickou vložku, která vytváří ještě lepší podmínky ke spalování.

 

EKW-RAPS WITKOWSKI
KOTLE 3/4 TŘÍDA - UHLÍ

Automatický kotel EKW-RAPS s pístovým podavačem.

Systém podávání paliva je velmi efektivní až 88,2%. Použití automatického systému podávání paliva a řídící jednotky je velmi jednoduché.

Osvědčená řídíci jednotka Titanic. Kotel umožňuje spalování  černého uhlí a eko- hrášku.

Podávací píst paliva je zesílen a je osazen vyměnitelnými nerezovými prvky (škrabka). Ovládací prvky, píst, ložiska, zlepšují plynulost práce, zvyšují životnost a zajištují nízkou hlučnost. Velmi pohodlné je čištění podavače v přední části kotle. Kotel EKW RAPS je ekologický k životnímu prostředí, což potvrzují i studie ICHPW v Zabrze.

Tento kotel je nabízen pouze o výkonu 28 kW!  Tento kotel splňuje 3.třídu dle EN 303-5/2002.

kovert
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

KOVERT to je konstrukce nové generace. Výměník je tvořen ze tří svislých konvekčních kanálů (jeden zavěšený).

 

02,5 Toret (model)
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

Kotle TORET jsou moderní verze kotlů na spalování uhlí, vyrábíme je ve dvou výkonech: 13 a 26 kW.

Kotle TORET mají 5 emisní třídu a splňují Evropskou směrnici pro ekodesign 2020. Řídící jednotka umožňuje ovládání 4 čerpadel , směšovacího ventilu a má automatický algoritmus výběru parametrů spalování ( PID FUZZY LOGIC). Kotle mají 6 horizontálních konvenčních kanálů.

Kotle mohou být provozovány jak v otevřeném tak i uzavřeném systému. Instalace kotle v uzavřeném systému musí splňovat platné standardy. Maximální pracovní teplota je až 90 c. kotle jsou určeny pro vytápění domácích systémů teplé vody a ústředního vytápění.

02,1 MiniVit I
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

MINIWIT je řada kotlů s nízkým výkonem 8 a 12 kW, které splňují 5. emisní třídu a směrnici ECODESGIN 2020. Jsou klasifikovány jako ekologické zařízení.

Kotle jsou malé velikosti. Perfektně se vejdou do malých kotelen.

MINIWIT jsou určeny pro spalování eko-hrášku a černého uhlí.

Velkou výhodou je množství konfigurací kotle. Kotle mohou mít podavač se zásobníkem vlevo, vpravo, nebo vzadu (tři různé možnosti umístění ).

Kotle MINIWIT jsou velmi oblíbené díky malým rozměrům a jednoduchému čištění.

Kotle jsou určeny pro systémy ústředního vytápění v rodinných domech nebo v malých podnicích.