kovert
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

KOVERT to je konstrukce nové generace. Výměník je tvořen ze tří svislých konvekčních kanálů (jeden zavěšený).

 

02,5 Toret (model)
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

Kotle TORET jsou moderní verze kotlů na spalování uhlí, vyrábíme je ve dvou výkonech: 13 a 26 kW.

Kotle TORET mají 5 emisní třídu a splňují Evropskou směrnici pro ekodesign 2020. Řídící jednotka umožňuje ovládání 4 čerpadel , směšovacího ventilu a má automatický algoritmus výběru parametrů spalování ( PID FUZZY LOGIC). Kotle mají 6 horizontálních konvenčních kanálů.

Kotle mohou být provozovány jak v otevřeném tak i uzavřeném systému. Instalace kotle v uzavřeném systému musí splňovat platné standardy. Maximální pracovní teplota je až 90 c. kotle jsou určeny pro vytápění domácích systémů teplé vody a ústředního vytápění.

02,1 MiniVit I
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

MINIWIT je řada kotlů s nízkým výkonem 8 a 12 kW, které splňují 5. emisní třídu a směrnici ECODESGIN 2020. Jsou klasifikovány jako ekologické zařízení.

Kotle jsou malé velikosti. Perfektně se vejdou do malých kotelen.

MINIWIT jsou určeny pro spalování eko-hrášku a černého uhlí.

Velkou výhodou je množství konfigurací kotle. Kotle mohou mít podavač se zásobníkem vlevo, vpravo, nebo vzadu (tři různé možnosti umístění ).

Kotle MINIWIT jsou velmi oblíbené díky malým rozměrům a jednoduchému čištění.

Kotle jsou určeny pro systémy ústředního vytápění v rodinných domech nebo v malých podnicích.

02,5 Kocioł ProEko (9)_m
KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

PROEKO - kotel pro spodní spalování.

Základními palivy jsou uhlí a kusové dřevo. Kotle PROEKO se vyrábí ve výkonech: 10, 13, 18 a 24 kW. Kotel má litinový rošt, velkou spalovací komoru, keramickou dohořívací komoru a sekundární vzduchové trysky (lepší dohořívání hořlavých plynů a prachu). Naše zásypové kotle mají konstrukci se zadním tahem. Velkou výhodou kotle je, že při jeho provozu můžete přikládat palivo. Kotel může mít pravá nebo levá dvířka.