Nastavení ovladačů

 

Uživatelské nastavení regulátor Titanic  pro kotle s šnekovým dopravníkem ( KMB- RP-PLUS )

Parametr název
Zimní provoz

Letní režim
Tepl. v kotli 65 °C 65 °C
Doba podávání 20 s / 25 s 20 s / 25 s
Interval mezi podáním 40 s / 55 s 40 s / 55 s
Ventilátor 5 – 6 5 – 6
Čas běhu ventilátoru v KS 10 s 10 s
Čas prodlevy 10 min 10 min
Cyklus přikládání paliva 2 4

 

 

Regulátor Uživatelské nastavení Titanic  kotel s pístový podavač ( EKW RAPS)

Parametr název
Zimní provoz

Letní režim
Tepl. v kotli 65 °C 65 °C
Doba mezi podáním 2,5 min / 3,5 min 2,5 min / 3,5 min
Ventilátor 5 – 6 5 – 6
Čas běhu ventilátoru v KS 15 s 15 s
Čas prodlevy 10 min 10 min
Cyklus přikládání paliva 2