Provozní rady

Kotle se šnekovým podavačem

Závada Příčina Řešení
Spalování paliva jen na části hořeniště
 • Není utěsněna spodní část hořeniště
 • Zanešený prostor přívodu vzduchu
 • Špatné palivo
 • Utěsnit hořeniště
 • Důkladně vyčistit prostor přívodu vzduchu
 • Změna paliva na jiné
Kouř z nádrže paliva
 • Příliš nízká hladina paliva v zásobníku, minimum je 30%
 • Znečištěné (ucpané) vzduchové kanálky přívodu vzduchu
 • Nedostatečný tah komínu
 • Ucpaný komín
 • Nastaven příliš vysoký výkon ventilátoru
 • Komín nevyčnívá nad hřbet domu
 • Příliš vlhké dřevo, při zahřátí se začne odpařovat
 • Dosypat palivo na příslušnou úroveň
 • Důkladně vyčistit kotel a potrubí
 • Zvýšení tahu komínu- např. zvýšením
 • Vyčistit komín
 • Snížit výkon ventilátoru na 70%
 • Zvýšit komín na doporučenou výšku
 • Používat méně vlhké palivo
Nadměrná spotřeba paliva
 • Špatně připojen a nastaven snímače ohřevu teplé užitkové vody
 • Nízký výkon kotle
 • Velmi velké tepelné ztráty z nedostatku izolace domu
 • Špatně nastavené parametry na ovladači
 • Opravit spojení a nastavení snímače
 • Nahradit kotlem s vyšším výkonem
 • Lepší tepelná izolace domu, jako izolované podkroví, nová okna, atd.
 • Upravit parametry dle použitého typu
Vyhasnutí kotle
 • Není přepnut do automatického režimu
 • Velmi malý tepelný příkon
 • Ustřihlá závlačka na šneku
 • Důkladně seznámit se s nastavením ovladače
 • Zkrácení doby pro podávání paliva
 • Výměna závlačky za novou
Ustřihlá bezpečnostní závlačka
 • Pravděpodobně je v palivu kovový předmět nebo kámen
 • Odstraňte kámen nebo kov.předmět (hřebík) a dejte novou závlačku
Kotel zhasne, bez zásahu uživatele
 • Příliš dlouhý čas. interval mezi jednotlivými dodávkami paliva
 • Velmi malý odběr tepla z kotle
 • Vadný ventilátor nebo kondenzátor motoru
 • Snížení tohoto parametru, doporučujeme asi 20 sekund práce podavače a interval mezi 40-60 s. mezi jednotlivými dodávkami
 • Zvýšit tepelný příkon jako např.snížení počtu radiátorů (koupelna)
 • Oprava v servisie

Kotle s pístovým podavačem

Typy závad Příčina Řešení
Zaseknutí pístu
Nesprávné parametry, na ovladači by mělo být: oběh podavače 18 s/1.10 min, start podavače: 5s/8s Nastavit spránné parametry
Nesprávné zasunutí koncovky podavače do ovladače Zkontrolujte zapojení
Nesprávné připojení komponentů kotle do ovladače Zlepšit připojení konektoru na ovladači
Cizí těleso v zásobníku (např. hřebík Demontáž a přesunout pístnici dopředu + dozadu
Není utažený nebo naopak přetažený kroužek s magnetem Kontakt se servisem
Poškozený senzor Kontakt se servisem
Příliš velká spotřeba paliva Příliš dlouhá doba mezi jednotlivými dodávkami paliva Zkrátit tuto dobu, doporučuje se asi 4 min 20 s
Kotel má příliš malý výkon pro daný prostor Kontakt se servisem
Kotel zhasne, bez zásahu uživatele Příliš dlouhá doba mezi jednotlivými dodávkami paliva Zkrátit tuto dobu, doporučuje asi 4 min 20 s
Nekvalitní palivo, obsahuje kameny Změna paliva za kvalitní
Příliš velké palivo Změna paliva (až 40 mm)
Únik kouře ze zásobníku Při zatápění než se ohřeje komín  
Příliš velký výkon ventilátoru Snížit výkon ventilátoru
Mokré palivo Vysušit palivo a znovu zatopit
Příliš malý průřez komínu Zvýšení komínu nad hřeben budovy
Komín není nad hřebenem domu Prodloužení komínu
Neprůchodný komín nebo konvekční kanálky kotle (zanesené) Důkladně vyčistit komín / kanálky
Špatně nebo nedostatečně utěsněné spojení komínového průduchu s komínem Zlepšit utěšnění komínového vývodu s komínem
Komínová klapka je uzavřena Otevří komínovou klapku
Usazování sazí v kotli Příliš malý výkon ventilátoru Zvýšení výkonu ventilátoru
Nízké nastavení teploty na regulátoru Zvýšení výkonu ventilátoru
Zanedbané čištění konvenčních kanálků Důkladně vyčistit konvekční kanálky
Kotel úplně nespaluje palivo Interval mezi jednotlivým podáváním paliva je příliš krátký Prodloužit dobu mezi jednotlivým podáváním paliva
Nastavený malý výkon ventilátoru Zvýšit výkon ventilátoru