Slovníček

Kouřovod
Výstup spalinových plynů z krbu nebo kotle odpadním kanálem. Měl by být proveden co nejkratší cestou, pokud možno v přímém směru.
Deflektor
Litinový prvek zavěšený nad hořeništěm. Na jedné straně je rovný, na druhé vypouklý. Vždy je instalován do automatických kotlů. Deflektor je určen:k dohoření těkavých látek zachycených z pece a snížení nebezpečí požáru . Zvýšení teploty spalování. Ochrana vodního roštu. Průměrná životnost 3 roky.
Vzduchové kanálky
Jedná se o otvory, kterými je vzduch vháněn do spalovacího prostoru kotle. U kotlů od 150 kW montujeme kanálky s vodním pláštěm. Velmi praktické řešení. Pomáhájí tomu, aby spalování paliva bylo rovnoměrné a zároveň zlepšují účinnost spalování.
Tepelná izolace
Každý kotel naší firmy je izolovaný. Izolace se skládá z minerální vlny 40 mm a izolačního plechu. Izolační plech je lakován na obou stranách, zabráňuje korozi kotle a dává kotli estetický vzhled. Kotel je plně izolován, s výjimkou popelníku. Výsledek - kotel vydává minimum tepla na venkovním plášti.
Záleží
Je to jedna z nejdůležitějších částí výměníku tepla (kotel). Právě na množství a výhřevné ploše konvenčních kanálů zéleží výkon kotle . Jsou to horizontální nebo vertikální "kanálky", kde je voda. Horkovzdušné kanálky je třeba pravidelně čistit, dle návodu k použití . Ve firmě Witkowski jsou kanály ohýbány, toto zaručeje delší životnosti kotle.
Přívodní vedení vzduchu
Je to komora, kterou vzduch proudí do topeniště. Komory mají různé stavební tvary - to je závislé na typu kotle. Všechny komory mají jedno společné - musí být čištěny podle návodu k obsluze kotle. Při zanedbání tohoto jednoduchého kroku, je třeba počítat s řadou provozních problémů.
Vývod teplé vody do otopného systému
Je to spojení mezi kotlem a otopným systémem. Zde vstupuje ohřátá voda do systému.
Vracečka chladné vody
Zde vstupuje chladná voda zpět do kotle,a opět se ohřívá.
Mufka pro teploměr
Má rozměr 3/4 palce. Je určena k instalaci rtuťového teploměru. Teploměr montujeme jednoduše proto,že když nefunguje elektřina, tak můžeme kontrolovat teplotu kotle.
Hořák s šnekovým podavačem
Místo, kde dochází ke spalování dříve dodaného paliva. Hořák je z litiny. Palivo je dodáváno šnekovým podavačem, který provádí otáčivý pohyb za účelem dodání paliva do hořáku.
Hořák s tlakovým podavačem
Jedná se o plochou výheň. Je vyrobena z litého tepelně odolné železa nebo oceli. Píst vykonává vratný pohyb s cílem posunout palivo na výhěň.
Hořák rýnový tlakový
Toto je nová generace hořáku. Stejně jako klasický tlakový podavač umožňuje spalování uhelného prachu, eko-hrášku, oves, pelety, a směsi těchto paliv. Ale má jěště navíc vzduchové trysky, které způsobují spálení těkavých látek a plynů.
Vodní rošt
Další hořeniště v podobě silnostěnných bezešvých trubek. Hlavní výhodou je schopnost udržovat minimální tepelnou pohodu v případě výpadku el.energie. Důležitou výhodou je dodatečné předání tepla - plyn před vstupem do konvekčních kanálů musí nejprve předat nějaké teplo do vodního okruhu. Třetí výhodou je možnost současného spalování jak v hořáku automatu, tak na vodním roštu. Po naplnění paliva na vodní rošt se palivo vznítí automaticky a tím výrazně sníží spotřebu paliva ze zásobníku.
Litinový rošt
Litinový rošt se skládá z řady jednotlivých železných tyčí. Rošt je odnímatelný. Může se rozebrat a sestavit dle potřeby. Spalovací proces s litinovým roštem je možné nastavit ovladačem, při funkci "vypnutý ovladač,,. Pak se kotel chová jako tradiční kotel. Za druhé, litinový rošt zaručuje minimální tepelný kmfort v případě výpadku el.energie po delší časové období.
Vodní plášť kotle
Jedná se o vnější část kotle, která tvoří finální tvar kotle. V plášti cirkuluje voda , která je pomocí čerpadla dále využívána pro ústřední topení nebo ohřev teplé užitkové vody.
Popelník
U všech typů kotlů se nachází ve spodní části kotle .Obsah popele se musí pravidelně odstraňovat.