KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

TORET

Kotle TORET jsou moderní verze kotlů na spalování uhlí, vyrábíme je ve dvou výkonech: 13 a 26 kW.

Kotle TORET mají 5 emisní třídu a splňují Evropskou směrnici pro ekodesign 2020. Řídící jednotka umožňuje ovládání 4 čerpadel , směšovacího ventilu a má automatický algoritmus výběru parametrů spalování ( PID FUZZY LOGIC). Kotle mají 6 horizontálních konvenčních kanálů.

Kotle mohou být provozovány jak v otevřeném tak i uzavřeném systému. Instalace kotle v uzavřeném systému musí splňovat platné standardy. Maximální pracovní teplota je až 90 c. kotle jsou určeny pro vytápění domácích systémů teplé vody a ústředního vytápění.

Druhy paliv

Neusilujeme o to být nejlevnější na trhu! Nabízíme kvalitu a jistotu do budoucnosti!